Hải Dương chưa có chỗ bán nha bạn.

Bạn có người quen ở sài gòn thì mình gửi mua nhé