Được nha bạn!

Đắp mặt nạ sẽ nhanh hết đỏ hơn nhé!