Bạn đang trị mụn

Hiệu tượng bông da là bông tế bào chết của mình

Khi nào bạn thấy mụn của mình giảm hơn 60% thì mình ngưng thuốc!