Sau khi ngưng thuốc tối đa 40 ngày là da mình sẽ đàn hồi lại bình thường bạn nhé!