Trong quá trình dùng nước bạch hoa hồng nếu mụn dưới làn da bạn có thì nó sẽ nổi lên hết để điều trị cho mình thôi

Mình ko được nặn mụn giảm nhớ vì nặn mụn sẽ để lại vết thâm bạn nhé

Khi nào mụn giảm hơn 60% thì mình mới ngưng thuốc bạn nhé

Tùy thuộc vào mõi làn da thời gian điều trị mõi người khác nhau

Cố gắng điều trị bạn nhé