1 chai dùng khoảng 1 tháng

1 kỳ mình dùng tối đa là 3 tháng

như vậy là ko ảnh hưởng gì hết bạn nhé