Nếu bạn đang điều trị mụn nếu mụn bạn đã giảm hơn 60% thì mình có thể ngưng thuốc bạn nhé!

Nếu bạn đang điều trị nám khi nào bông dều hết da thì mình ngưng thuốc